BANDAI - BAN 185139 1/144 #14 Strike Freedom Gundam RG

BANDAI 185139 1/144 #14 Strike Freedom Gundam RG

Read more...
Quantity: 1

BANDAI 185139 1/144 #14 Strike Freedom Gundam RG