BANDAI - BAN 225768 VIGNA-GHINA GUNDAM

VIGNA-GHINA GUNDAM

Quantity: 1

VIGNA-GHINA GUNDAM 1/100