BANDAI - BAN 5055365 1/144 #218 Narrative Gundam APacks Gundam NT UC HG

1/144 #218 Narrative Gundam APacks Gundam NT UC HG

Quantity: 1

1/144 #218 Narrative Gundam APacks Gundam NT UC HG