BANDAI - BAN 5057616 VIGNA-GHINA 2 1/100 GUNDAM

VIGNA-GHINA 2 1/100 GUNDAM

Quantity: 1

VIGNA-GHINA 2 1/100 GUNDAM