BANDAI - BAN 5058789 STAR BUILD STRIKE GUNDAM PLAVSKY WING

BAN 5058789 STAR BUILD STRIKE GUNDAM PLAVSKY WING 1/144 SCALE

Read more...
Quantity: 1

BAN 5058789 STAR BUILD STRIKE GUNDAM PLAVSKY WING 1/144 SCALE