BANDAI - BAN 5059570 Bandai HGUC #95 1/144 RX-93-V2 Hi-V Gundam

Bandai Gundam BAN 5059570 Bandai HGUC #95 1/144 RX-93-V2 Hi-V Gundam

Read more...
Quantity: 1

Bandai Gundam BAN 5059570 Bandai HGUC #95 1/144 RX-93-V2 Hi-V Gundam