BANDAI - BAN 5061613 Bandai RG 1/144 #3 GAT-X105 Aile Strike Gundam "Gundam SEED"

BANDAI BAN 5061613 Bandai RG 1/144 #3 GAT-X105 Aile Strike Gundam "Gundam SEED"

Read more...
Quantity: 1

BANDAI BAN 5061613 Bandai RG 1/144 #3 GAT-X105 Aile Strike Gundam "Gundam SEED"