BANDAI - BAN 5061654 Bandai HGAC #239 1/144 Gundam Deathscythe 'Mobile Suit Gundam Wing'

Bandai Gundam BAN 5061654 Bandai HGAC #239 1/144 Gundam Deathscythe 'Mobile Suit Gundam Wing'

Read more...
Quantity: 1

Bandai Gundam BAN 5061654 Bandai HGAC #239 1/144 Gundam Deathscythe 'Mobile Suit Gundam Wing'