BANDAI - BAN 5063491 Bandai Entry Grade 1/144 Strike Gundam

BANDAI BAN 5063491 Bandai Entry Grade 1/144 Strike Gundam

Read more...
Quantity: 3

BANDAI BAN 5063491 Bandai Entry Grade 1/144 Strike Gundam