TRAXXAS - TRA 6872 Wheels, SCT Split-Spoke, satin chrome, black beadlock style, dual profile (2.2' outer, 3.0' inner) (4WD front/rear, 2WD rear only) (2)

TRAXXAS Wheels, SCT Split-Spoke, satin chrome, black beadlock style, dual profile (2.2" outer, 3.0" inner) (4WD front/rear, 2WD rear only) (2)

Read more...
Quantity: 2

TRAXXAS Wheels, SCT Split-Spoke, satin chrome, black beadlock style, dual profile (2.2" outer, 3.0" inner) (4WD front/rear, 2WD rear only) (2)